Oferta

BETONY

Beton, to zdecydowanie najbardziej uniwersalny i popularny materiał budowlany stosowany w obecnym czasie.

W praktyce beton zwykły kojarzy się ze standardowym produktem w klasach wytrzymałości na ściskanie B-10, B-15, B-20 B-30 zgodne z PN-88/B-06250 lub odpowiednio C8/10, C12/15, C16/20 oraz C25/30 wg normy PN-EN 206-1.

UWAGA! Rodzaj i klasa betonu, który powinien być zastosowany na dany element konstrukcji powinien być określony przez konstruktora, który po dokonaniu obliczeń dobiera odpowiednią klasę wytrzymałości.


NORDBETON oferuje szeroką gamę
mieszanek betonowych, w tym:


 • Betony zwykłe towarowe
  w klasach od B 7,5 do B 60
  odpowiednio C 8/10 - C 50/60
 • Betony mostowe
 • Betony nawierzchniowe
 • Betony posadzkowe
 • Betony samozagęszczalne
 • Beton drogowe
 • Piaski stabilizowane cementem
  od 1,5 MPA do 5 MPA

KRUSZYWA

ŻWIRY

Żwir płukany jest wysokiej jakości kruszywem mineralnym-okruchową skałą osadową o luźnej postaci, złożoną z otoczaków, wykorzystywanym jako składnik mieszanki betonowej i coraz częściej jako element dekoracyjny w ogrodnictwie.

NORDBETON Sp. z o.o. posiada w sprzedaży:


żwir wielofrakcyjny 2-8 mm


żwir wielofrakcyjny 8-16 mm


żwir wielofrakcyjny 16-32 mm


PIASEK

Piasek płukany jest najczęściej wykorzystywanym piaskiem w budownictwie.  


piasek płukany 0-2 mm


KRUSZYWO NATURALNE O CIĄGŁYM UZIARNIENIU 0-31,5 mm

Kruszywo naturalne pokruszone o ciągłym uziarnieniu 0-31,5 mm powszechnie stosuje się w budownictwie drogowym do podbudowy dróg i innych ciągów komunikacyjnych. Pozwala na uzyskanie wymaganych zagęszczeń oraz nośności podbudów stabilizowanych mechanicznie.

kruszywo naturalne o ciągłym uziarnieniu
0-31,5 mmUSŁUGI

TRANSPORT BETONU

Transport mieszanki betonowej ma złożony charakter i wymaga uwzględnienia konieczności zachowania plastycznej i półciekłej jej konsystencji. Posiadamy własną flotę betonomieszarek ze zbiornikami o pojemności 8m³.
Natomiast do przewozu mieszanki cementowo-piaskowej zapewniamy odpowiednią ilość sprzętu w postaci pojazdów skrzyniowych ładowności do 8 ton, o ładowności do 13 ton oraz - zestaw ciągnik siodłowy z naczepą o ładowności 24 ton.


POMPOWANIE BETONU

Dysponujemy sprzętem do przepompowywania mieszanki betonowej. Naszym klientom oferujemy pompy o rozpiętości wysięgu od 24 do 44 metrów bieżących. w swojej ofercie posiadamy ponadto pompo-gruszki o pojemności od 7 do 8 m³ przystosowane do przewozu betonu,  wyposażone jednocześnie w wysięg o długości 24 metrów do betonowania mniejszych powierzchni.


ŁADOWANIE KRUSZYW

Na naszym placu magazynowym zapewniamy sprawny załadunek zakupionych kruszyw profesjonalną ładowarką DOSAN 300L. Dokładamy wszelkich starań aby ta usługa została wykonana szybko i rzetelnie.

polityka prywatności
NP. >WWW 2021< | INFOCITY