Betony

BETONY

 • BETONY ZWYKŁE TOWAROWE
  W KLASACH C 8/10 - C 30/37 w tym
  betony wodoszczelne i mrozoodporne 

 • Betony mostowe

 • Betony nawierzchniowe

 • Betony posadzkowe

 • Betony samozagęszczalne

 • Beton drogowe

 • Piaski stabilizowane cementem
  od 1,5 MPA do 5 MPA

BETON, TO ZDECYDOWANIE NAJBARDZIEJ UNIWERSALNY I POPULARNY MATERIAŁ BUDOWLANY STOSOWANY W OBECNYM CZASIE.

W PRAKTYCE BETON ZWYKŁY KOJARZY SIĘ ZE STANDAR​DOWYM PRODUKTEM W KLASACH WYTRZYMAŁOŚCI NA ŚCISKANIE C8/10, C12/15, C16/20, C20/25, C30/37 WG NORMY PN-EN 206+A1:2016-12.

UWAGA

Rodzaj i klasa betonu, który powinien być zastosowany na dany element konstrukcji powinien być określony przez konstruktora, który po dokonaniu obliczeń dobiera odpowiednią klasę wytrzymałości.

KRUSZYWA

Żwiry

Żwir płukany jest wysokiej jakości kruszywem mineralnym-okruchową skałą osadową o
luźnej postaci, złożoną z otoczaków, wykorzystywanym jako składnik mieszanki betonowej i coraz częściej jako element dekoracyjny w ogrodnictwie.

wielofrakcyjny

2-8 mm

wielofrakcyjny

8-16 mm

wielofrakcyjny

16-32 mm

Kruszywo naturalne

o ciągłym uziarnieniu 0-31,5 mm

Kruszywo naturalne pokruszone o ciągłym uziarnieniu 0-31,5 mm powszechnie stosuje się w budownictwie drogowym do podbudowy dróg i innych ciągów komunikacyjnych. Pozwala na uzyskanie wymaganych zagęszczeń oraz nośności podbudów stabilizowanych mechanicznie.

Piasek

Piasek płukany jest najczęściej wykorzystywanym piaskiem w budownictwie.
(0-2 mm)